Sal. Oca 18th, 2022

Samsun ilçelerinden birisi olan Bafra ilçesi tarihi ve ismiyle önemli bir yer yapmış alandır. İsmi ile ilgili farklı iddialar söz konusudur. Bu nedenle bazı kaynaklarda farklı noktalar hakkında bilgi verilmiştir. İlk olarak adının Bafiros olduğu yönünde farklı söylentiler vardır. Ancak Venedikliler ve Cenevizliler Rumlar tarafından kullanılan bu isim olduğu tahmin edilmektedir, ilçenin diğer tarihi noktalarına dikkat edilecek olursa eğer bu konuda ilçenin geçmişi oldukça yüksek olarak bilinmektedir.

Yıllar Önce Bafra

Farklı kurganlar aynı zamanda mezarlar ilçenin tarihi hakkında yeni bilgiler ortaya koymaktadır. Milattan önce 1700 yılı itibariyle bugünkü yerleşim yeri ne kadar tarımsal Ekonomik faaliyetlerin den vazgeçmemiştir. 1071 yılında Malazgirt Zaferi sonucunda yine bu ilçeye de ilk adımlarını atan Danişmentoğulları olmuştur. Fakat ilerleyen süreçlerde 1214 yılında Selçuklu hükümdarı tarafından egemenlik altına alınmıştır. Ancak bu dönemde Bizans egemenliği altındadır Selçuklular Bafra’yı 1243 yılında kurtarmıştır. Bafra Beyliği kurulduğu bilinmektedir Osmanlı hâkimiyetine girme tarihi ise 1460 yılı itibariyle denk gelmiştir. Aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu döneminde Trabzon Vilayetine bağlı Canik sancağı olarak bilinen bir noktaya sahiptir.

Bafra Ermeni Kilisesi ( Yıl 1900’ler )

Osmanlı Ve Bafra

Hangi tarihte olursa olsun Osmanlı egemenliğinde yine bu isimle adlandırılmıştır. Bafra ilçesinin en önemli özelliği ise Milli Mücadele’ye en büyük desteği veren ilçe olmasıdır. Bilindiği üzere ilk milli mücadele Samsun ili itibariyle başlamıştır. Burada diğer İlkadım ilçesi ve 19 Mayıs ilçesi gibi tarihi bir öneme sahiptir milli mücadelenin hemen ardından 1950 ve 1951 itibariyle Bulgaristan tarafından çok az sayıda göçmen Bafra ilçesine yerleştirilmiştir. Burada Bulgar göçmenlerine bulmanız mümkün olabilecektir. Ancak bu bölgede yaşadıkları toplumsal ekonomik sorunlar nedeniyle farklı kısımlara da yerleştirilmiştir. 1893 yılında ise nüfus sayımında Bafra nüfus oranı olarak fazlasıyla Türkleşmiştir. Bafra ilçesi 1854 yılında kaza merkezi olarak kayıtlarda bulunmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Kırım bölgesinden Bafra’ya çok sayıda Türk’ün göç ettirildiği bilinmektedir. Ancak Birinci Dünya Savaşı itibariyle halk artık azalma göstermiş ve fakirleşme lebine neden olmuştur. Bölgede bulunan Rum ve Ermeniler ekonomik hayatı tamamen ele geçirmiştir. Bu şekilde de amaçlarını gerçekleştirmek isteyen ve Pontus Rum Cumhuriyeti adı altıyla bir ülke kurmak isteyen Mavri Mira cemiyeti kötü faaliyetlerine devam etmiştir. Bu faaliyetler ancak 1919 Milli Mücadele döneminin başlamasına kadar ilerlemiştir. Kahraman köyler ve kahraman Türk halkı sayesinde ilçenin farklılaştırılması engellenmiştir. Türk halkının bu yönüyle bilinmesi de tarihe kaynaklı yapılması açısından büyük bir avantaj sağlamıştır.

Bir Zamanlar Bafra

Milli Mücadele Sonrası Bafra

Bafra ilçesi Osmanlı nüfus sayımında 100 binin altında bir rakam göstermiştir. Ancak bunların büyük çoğunluğu Türklerden oluştuğu için milli mücadele döneminde Türk bölgeler olduğunun kanıtlanması yönünde önemli bir adım olmuştur. Günümüzde nüfusu Rum olan insanlar Yunanistan’a yerleştirilmiştir. Müslüman halk buralara yerleştirilerek göç ettirilen Müslümanların sıkıntıları giderek artmıştır. Balkan Savaşları sonrasında Arnavut göçmenleri ile birlikte ekonomik sorunlar daha da artmaya devam etmiştir. Bafra ilçesinde Kültepe yakınlarında farklı bir yeni şehir ortaya çıktığı bilinmektedir. Yapılan kazılar sonucunda ilçenin tarihine dair yeni bulgular bulunmaya devam etmektedir. Ancak günümüzdeki ismi yüzyıllardan beri aynı adla anılmaktadır. Günümüzde de Bafra ilçesi birçok açıdan gelişim özelliğini korumaya devam etmektedir insanların daha çok turizm faaliyetleriyle ilgilenmesi de ilçenin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Bilinen en büyük ilçesinden birisi olan Bafra, günümüzde de kentsel nüfus oranı oldukça yükselen bir alan olarak kendini gösterecektir. Sınırsız bir hizmet anlayışı ile tarihine sahip çıkan kent sakinleri, samsun ili içinde gerçek manada önemli bir yer kaplamaktadır.

By SendeyazkazaN

Bilgi Paylaşıldıkça Güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir