Per. Oca 20th, 2022

Samsun ili Osmanlı döneminden bu yana topraklarının zenginliği ile bilinen bir il olmuştur. Bu ile bağlı olan 19 Mayıs ilçesi ise ciddi anlamda büyük bir tarihi geçmişe hâkimdir. Genel anlamıyla birçok insanın teşvikiyle düzenlenen tarihçesi sayesinde insanlar aydınlatılmaktadır. 19 Mayıs ilçesi, ilk olarak 15. Yüzyıl döneminde Osmanlı topraklarına dâhil edilmiştir. Bu şekilde alınan toprakların ies genel anlamı ile insanların önemsediği alanlar olmaya devam etmiştir.

1. Mehmet döneminde alınan bu topraklar ise tarihçesi bakımından birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Özellikle Cenevizliler döneminde söz konusu ilçesin tarihçesine bir katkı yapılmıştır. Osmanlılardan önce Cenevizlilerin hâkimiyeti altında olması bu medeniyete dair kalıntılarında yoğun olarak kalmasını sağlamıştır. Beldeye ilk olarak yerleşenler ise genel olarak yine Türkmenler olmuştur. Bunun yanı sıra ise özellikle Orta Asya bölgesinden göç eden Türkmenlerin yerleşkesi olağanca hızıyla devam etmiştir. Ancak bunlardan sonra ise 1878 yılı itibariyle farklı medeniyetler göç etmeye başlamıştır. Burada Dağıstan ve Kuzey Kafkasya gibi muhacirleri görmek mümkün olacaktır.

19 Mayıs İlçesi Osmanlı Dönemi

1878 tarihi itibariyle gelen muhacirlerin devlet tarafından buralara yerleştirilmesi söz konusu olmuştur. İlçenin daha çok 1878 sonrasında bulunan tarihi kayıtlarına ulaşmak mümkün olmuştur. Çok kısa ve öz bir tarihçesi olan 19 Mayıs ilçesi, balkan savaşları sonucunda farklı dönemeçlere girilmesine neden olmuştur. 1961 yılı itibariyle ise yine farklı isimlerle anılmaya başlanmıştır. Öncelikli olarak göçmenlerin 1878 yılı itibariyle bölgeye iskân ettirilmesi ve yerleştirilmesi sonrasında farklılaşma başlamıştır. Bunun yanında ise balkan savaşları sırasında gerçekleşen yeni bir göçte ise Arnavut göçmenlerini görmek oldukça mümkündür. Bu şekilde yeni bir istila oluşmuş ve günümüz mevcut nüfus yapısının oluşturulması mümkün olmuştur. Belediye tarihine bakıldığı zaman Engiz ismini alarak yeni ve son derece farklı bir tarihi dönem başlatılmıştır. İlçe tarihine bakıldığı zaman nüfus oranlaması genellikle Dağıstan ve Kuzey Kafkasya bölgelerini konu alarak bir gelişme göstermiştir. Üzerine daha sonralardan Arnavutların yerleşmesi muhtemelen olmuş ve bu şekilde yenileşme hareketleri de başlamış olmaktadır. Belediye tarihi ile başlamış olan yenileşme hara keteni isimleri de katılmıştır.

19 Mayıs İlçenin İsmini Değiştirilmesi

İlçenin isminin yeniden bir anlam kazanmasına neden olan kısım ise Engiz ismini almasıdır. İlçe uzun yıllar bu isimle anılmıştır. Ancak Cumhuriyet sonrasında yenilikçe hareketlere konu olarak isminin Türkçeleştirilmesi söz konusu olmuştur. Bunun içinde 1961 yılında adının Ballıca olmasına karar verilmiştir. İlçe sakinlerinin iş yeri bir belediye olmasına konu olması ise 1970 li yıllara dayanmaktadır. Burada 1988 yılı itibariyle belediye meclisi kararıyla 19 Mayıs adının alınması ise yine 1988 yılına denk gelmektedir. Bu yıl itibariyle ilçenin adının değiştirilmesi kararı verilmiştir. 1970 yılında alınan ilk karardan hemen sonra alınan bu karar ile 1988 yılında halen günümüzde de kullanılan ismini almaya devam etmiştir. İlçenin en önemli kısmı ise Mustafa Kemal Atatürk’ ün 19 Mayıs 1919 yılı itibariyle Samsuna gelmesi ve bunun yanında ilk eylemini den yine bu ilçede gerçekleştirmiş olması, isminin 19 Mayıs ilçesi olarak anılmasına neden olmuştur. İlçenin kendi sınırları içinde bulunan Dağ köy denilen kesimlerde ise ilk mücadeleler verilmiş, üstelik Fatma Çavuş lakabıyla bilinen ilk kadın kahramanımız yine bu ilçeden çıkmıştır. Bunun yanında ise Fatma Çavuş isimli kadın kahramanımız ise 1963 yılında vefat etmiş ve kabri de Dağ köy denilen mevkide yer almaktadır. Samsunun güzide ilçelerinden biri olan 19 Mayıs Tarihçesi şanıyla ve bilinen kahramanlarıyla oldukça önemli bir kısma sahiptir.

By SendeyazkazaN

Bilgi Paylaşıldıkça Güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir